Община Септември
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

Община Септември

  Добре дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Електронни услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

Български   Български

Английски   Английски

Местни избори - 27 септември 2020

Единна система за туристическа информация - видео обучения

Озвучаване на търговски обекти

Авторски права в хотели и ресторанти

Плащане на местни данъци и такси през Български пощи

Дирекция бюро по труда - свободни работни места

Ефективно разрешаване на проблеми в Европа

Единен портал за достъп до електронни административни услуги

МИГ - Белово, Септември, Велинград

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Църква "Св. цар Борис-Михаил"

АКТУАЛНО


Профил на купувача

Ковид-19

От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Плащане на местни данъци и такси

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

Преброяване 2021

Защита на личните данни

   [23-10-2020]

Актуално

Заповеди на директора на од "земеделие" гр. пазарджик за разпределение на масивите по чл. 37в за ползване през стопанската 2020 - 2021  ... още >>

   [23-10-2020]

Актуално

Публичен търг за отдаване под наем за ползване на общински недвижим имот, публична общинска собственост находящ се на първия етаж в сградата на Здравна служба в УПИ IV- Кметство и Здравна служба, в кв.17 по регулационния план на с. Лозен, за срок от 10/десет/години на 10.11.2020 г.- 10:30   ... още >>

   [22-10-2020]

Актуално

Решение №ПК-04-ЕО/2020 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Изменение на Общ устройствен план на община Септември с цел промяна предназначението на поземлени имоти от земеделска земя в урбанизирана територия в землищата на    ... още >>

   [22-10-2020]

Актуално

ОбявлениЯ във връзка с РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ... още >>

   [21-10-2020]

Актуално

Обявление във връзка с издадена Заповед №33/18.09.2020 г. на Кмета на община Септември, за одобряване на проект за частично изменение  на ПУП - ПР на УПИ  II-703 в кв. 43 по плана на гр. Септември ... още >>

   [20-10-2020]

Актуално

Заповед №1820/19.10.2020 г. за заличаване на адресна регистрация... още >>

   [14-10-2020]

Актуално

ПУБЛИКАЦИЯ ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 г.“ ... още >>

   [13-10-2020]

Актуално

Заповед №1596/08.10.2020 г. за извършване на проверка за спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР за извършени адресни регистрации ... още >>

   [13-10-2020]

Актуално

РАЗРЕШителнО ЗА водовземане от МИНЕРАЛНА ВОДА ... още >>

   [12-10-2020]

Актуално

РЕШЕНИЯ ЗА СЛУЖЕБНО ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШителни ЗА водовземане от МИНЕРАЛНА ВОДА ... още >>

   [09-10-2020]

Актуално

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води за обект "Къща за гости", с. Варвара  ... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Фотогалерия

Археологически

музей

Археологичести музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Къща-музей "Александър Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Паметник Илия Минев

Вилата
Ракитово

Вилата Ракитово

Денонощен телефон за сигнали за екологични замърсявания
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2020
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  23.10.2020                                                         Copyright   ©  2003 - 2020 Община Септември                   webmaster