Община Септември
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Църква "Св. цар Борис-Михаил"

АКТУАЛНО


Профил на купувача

Ковид-19

От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Плащане на местни данъци и такси

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

Преброяване 2021

Защита на личните данни

   [15-01-2021]

Актуално

Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПРЗ на ПИ  66264.13.7 в м. "Гермето" по КК на землище  Септември ... още >>

   [14-01-2021]

Актуално

Обявление във връзка с издадена Заповед № 35/07.12.2020г.  за одобряване на частично изменение на ПУП - ПРЗ на ПИ 1785 в кв. 128 по плана на гр. Септември ... още >>

   [08-01-2021]

Актуално

ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КУПУВАЧ В Tърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от НУРГВИДГТ, в обект с № 2003, проведеН на 05.01.2021 г.  ... още >>

   [08-01-2021]

Актуално

ОбявлениЯ във връзка сЪС ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА ... още >>

   [05-01-2021]

Актуално

Община Септември стартира дейности по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от Covid-19 в община Септември“  по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане ... още >>

   [05-01-2021]

Актуално

ОбявлениЕ във връзка сЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА ... още >>

   [05-01-2021]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАМЯНА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ИМОТ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ ... още >>

   [31-11-2020]

Актуално

ОбявлениЯ във връзка с РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ... още >>

   [22-12-2020]

Актуално

ОбявлениЯ във връзка сЪС ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА ... още >>

   [18-12-2020]

Актуално

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за обект "Оранжериен комплекс", с. Лозен  ... още >>

   [18-12-2020]

Актуално

Протокол от дейността на комисията във връзка с провеждане на договаряне и Заповед № 2308/16.12.2020 г. за определяне на спечелил договарянеТО за закупуване на добита дървесина, находяща се във временни складове в землищата на с. Славовица и с. Горно Вършило, Община Септември... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Фотогалерия

Археологически

музей

Археологичести музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Къща-музей "Александър Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Паметник Илия Минев

Вилата
Ракитово

Вилата Ракитово

Денонощен телефон за сигнали за екологични замърсявания
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2020
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  15.01.2021                                                         Copyright   ©  2003 - 2021 Община Септември                   webmaster