Начало - Общински справочник - Транспортна схема -

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

за автобусните линии на територията на община Септември

 

ВРЕМЕННО МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ ЗА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - В СИЛА ОТ 26.05.2020 Г.

съобщение за промяна при изпълнението на маршрутните разписания връзка с усложняващата се епидемична обстановка и обявеното извънредно положение

І. Автобусна линия: гр. Септември - гр. Ветрен - гр. Септември

Маршрутни спирки: Автогара Септември, ЖП гара, Община, Поликлиника, Младежки дом, Тото пункт, Църква, Хлебозавод, Бензиностанция - гр. Ветрен, Обувен цех, Кметство Ветрен

Начална спирка Час на тръгване Начална спирка Час на тръгване

от АГ Септември

 

от гр. Ветрен  

понеделник - петък

07:20; 09:00; 13:40; 17:30; 18:30

понеделник - петък

06:40; 07:40;09:30; 14:30; 18:00

събота и неделя/празнично

07:30; 17:40; 18:30

събота и неделя/празнично

08:00; 18:00

ІІ. Автобусна линия: гр. Септември - с. Виноградец - гр. Септември

Маршрутни спирки: Автогара Септември, Септември МТС - с.п.ж, с. Злокучене, с. Бошуля, с. Карабунар, с. Виноградец

Начална спирка Час на тръгване Начална спирка Час на тръгване

от АГ Септември

  от с. Виноградец  

понеделник - петък

07:00

понеделник - петък

07:20

събота и неделя/празнично

-

събота и неделя/празнично

-

ІІІ. Автобусна линия: гр. Септември - с. Славовица - гр. Септември

Маршрутни спирки: Автогара Септември, Септември МТС - с.п.ж, с. Злокучене, с. Бошуля, с. Карабунар, с. Виноградец, с. Славовица

Начална спирка Час на тръгване Начална спирка Час на тръгване

от АГ Септември

  от с. Славовица  

понеделник - петък

09:40; 13:40; 17:40

понеделник - петък

10:15;14:15; 18:10

събота и неделя/празнично

-

събота и неделя/празнично

-

ІV. Автобусна линия: гр. Септември - с. Долно Вършило - гр. Септември

Маршрутни спирки: Автогара Септември, Септември МТС - с.п.ж, с. Злокучене, с. Бошуля, с. Карабунар, с. Виноградец, с. Славовица, с. Горно Вършило, с. Долно Вършило

Начална спирка Час на тръгване Начална спирка Час на тръгване

от АГ Септември

  от с. Д. Вършило  

понеделник - петък

-

понеделник - петък

-

събота и неделя/празнично

10:10; 16:00

събота и неделя/празнично

11:00; 16:50

V. Автобусна линия: гр. Септември - с. Лозен - гр. Септември

Маршрутни спирки: Автогара Септември, Септември МТС - с.п.ж, с. Злокучене, с. Ковачево, с. Лозен

Начална спирка Час на тръгване Начална спирка Час на тръгване

от АГ Септември

  от с. Лозен  

понеделник - петък

06:50; 17:40

понеделник - петък

07:00; 17:50

събота и неделя

-

събота и неделя

-

VІ. Автобусна линия: гр. Септември - с. Ветрен дол - гр. Септември

Маршрутни спирки: Автогара Септември, Ханчето - с.п.ж., с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Варвара, гара Варвара, с. Ветрен дол, с. Ветрен дол (долна спирка)

Начална спирка Час на тръгване Начална спирка Час на тръгване

от АГ Септември

  от с. Ветрен дол  

понеделник - петък

07:40; 10:45; 13:00; 17:05; 18:15

понеделник - петък

08:00; 11:05; 13:20; 17:25; 18:35

събота и неделя/празнично

08:30; 15:00

събота и неделя/празнично

08:50; 15:20

VІІ. Градска автобусна линия: Автогара - Хлебозавод - Автогара

Маршрутни спирки: Автогара Септември, Септември МТС - с.п.ж, Пазара, ЖП гара, Община, Поликлиника, Младежки дом, Тото пункт, Църква, Хлебозавод

Начална спирка Час на тръгване Начална спирка Час на тръгване

от АГ Септември

  от Хлебозавода  

понеделник - петък

10:00; 12:00; 15:30

понеделник - петък

10:30; 12:45; 15:45

събота и неделя/празнично

-

събота и неделя/празнично

-

VIII. Градска автобусна линия: Бензиностанция "Целев" - Гробищен парк

Начална спирка Час на тръгване Начална спирка Час на тръгване

от бензиностанция "Целев"

  от Гробищен парк  

понеделник - петък

-

понеделник - петък

-

събота и неделя/празнично

09:00 (само събота)

събота и неделя/празнично

10:00 (само събота)

IX. Автобусна линия: Хлебозавод - Автогара Септември - Автогара Пазарджик

Маршрутни спирки: Хлебозавод, Автогара Септември, Септември МТС, с. Злокучене, с. Бошуля, разклонение с. Величково, Математическа гимназия, Автогара Пазарджик

Начална спирка Час на тръгване Начална спирка Час на тръгване

от Хлебозавода

  от АГ Пазарджик  

понеделник - петък

06:10; 07:10; 07:50; 12:10; 15:45

понеделник - петък

07:40; 09:30; 11:30; 14:00; 17:30; 18:40
19:30 /само в делнични дни в рамките на учебната година/

от Автогара Септември

18:00 /понеделник - петък/