ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


 

Начало - Общински дейности - Местни данъци и такси

 
 

Електронна справка за задължения и плащания на местни данъци и такси

 
  ИЗВЛИЧАНЕ НА СПРАВКА ЗА ДЪЛЖИМИ ДАНЪЦИ И ПЛАЩАНЕТО ИМ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ЧРЕЗ ЦЕНТРАЛЕН ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ
 

Извличането на справка за дължимите данъци и плащането им по електронен път чрез Централен виртуален ПОС терминал може да се осъществи чрез вход през

Единния портал за достъп до електронни административни услуги -  (EGOV.BG)

Чрез тази функционалност, при автентикиране на потребител в портала, в секция „Задължения“, се стартира процес по запитване на всички присъединени към МДТ общини за налични задължения по единния граждански номер (ЕГН) на потребителя. Като отговор на запитването, системата предоставя информация за всички налични задължения за данъци и такси, подредени съгласно алгоритъм по Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) „От старо към ново“ (невъзможност за заплащане на нови задължения, при наличие на стари задължения). На потребителя се предоставя възможност да заплати избраните задължения чрез Централния виртуален ПОС терминал (ЦВПОС), като за трансакцията не се дължат такси и комисионни.

Инструкция как да проверим за налични задължения за местни данъци и такси в реално време

 
 

плащането на местни данъци и такси може да се извърши И по един от следните начини

 
  КАСОВО /В БРОЙ ИЛИ ЧРЕЗ ПОС УСТРОЙСТВО/
 
  в брой или чрез ПОС устройство на каса в сградата на общинска администрация Септември
гр. Септември
ул. "Александър Стамболийски" №37а
отдел МПСК, етаж 1, стая 3
от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

в брой на касите във всички кметства
от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

 
  ПО БАНКОВ ПЪТ
 
  ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център ПАЗАРДЖИК
  IBAN: BG85 SOMB 9130 8447 055744
  BIC: SOMBBGSF
  Код за вид плащане
  44 14 00 - Окончателен годишен патентен данък
  44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти
  44 22 00 - Данък върху наследствата
  44 23 00 - Данък върху превозните средства
  44 24 00 - Такси за битови отпадъци
  44 25 00 - Данък при придобиване на имущество
  44 34 00 - Други данъци
  44 65 00 - Глоби, санкции, неустойки, лихви
  44 28 00 - Туристически данък
 
  НА КАСИТЕ НА БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
 
 
 
  НА КАСИТЕ НА EASY PAY
 
 
 
  ЧРЕЗ "БАНКА ДСК" ЕАД
 
 
 

 

 

 

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  05.04.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2023 Община Септември                                                                     webmaster