Община Септември
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

Община Септември

  Добре дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Електронни услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

Български   Български

Английски   Английски

Местни избори - 27 септември 2020

Единна система за туристическа информация - видео обучения

Озвучаване на търговски обекти

Авторски права в хотели и ресторанти

Плащане на местни данъци и такси през Български пощи

Дирекция бюро по труда - свободни работни места

Ефективно разрешаване на проблеми в Европа

Единен портал за достъп до електронни административни услуги

МИГ - Белово, Септември, Велинград

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Църква "Св. цар Борис-Михаил"

АКТУАЛНО


Профил на купувача

Ковид-19

От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Плащане на местни данъци и такси

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

Преброяване 2021

Защита на личните данни

   [27-11-2020]

Актуално

ОбявлениЯ във връзка сЪС ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА И РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЕПТЕМВРИ... още >>

   [27-11-2020]

Актуално

община септември уведомява, че ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ОТДЕЛ ”МЕСТНИ ПРИХОДИ СЪБИРАНЕ И КОНТРОЛ” В ПЕРИОДА ОТ 08.00 ЧАСА НА 02.12.2020Г. ДО 17.30 ЧАСА НА 04.12.2020Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА РАБОТАТА НА ОТДЕЛа  ... още >>

   [24-11-2020]

Актуално

ЗАПОВЕД №2125/24.11.2020 г.  ЗА преустановява работата НА 25.11.2020 Г. в сградата на община Септември поради регистриран потвърден случай на COVID – 19 на служител  И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИЯ... още >>

   [23-11-2020]

Актуално

ОбявлениЯ във връзка сЪС ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА ... още >>

   [18-11-2020]

Актуално

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води за обект "База за производство и складиране на сухи строителни смеси", гр. Септември   ... още >>

   [13-11-2020]

Актуално

ОбявлениЯ във връзка сЪС ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА ... още >>

   [11-11-2020]

Актуално

Заповед на директора на од "земеделие" гр. пазарджик за НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕПТЕМВРИ ... още >>

   [10-11-2020]

Актуално

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ДБТ - СЕПТЕМВРИ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОЖНЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ... още >>

   [10-11-2020]

Актуално

Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДАДЕНА И ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ С ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС... още >>

   [05-11-2020]

Актуално

Община Септември подписа допълнително споразумение за удължаване срока на изпълнение до 31.12.2020 г. НА ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 г.“ ... още >>

   [05-11-2020]

Актуално

СЪОБЩЕНИЕ Във връзКа с гроздоберната кампания 2020г. - СрокА за подаване на Декларациите за реколта от грозде в съответствие с чл. 8 на Регламент 436/2009 г. е най - късно до 15 януари ... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Фотогалерия

Археологически

музей

Археологичести музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Къща-музей "Александър Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Паметник Илия Минев

Вилата
Ракитово

Вилата Ракитово

Денонощен телефон за сигнали за екологични замърсявания
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2020
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  27.11.2020                                                         Copyright   ©  2003 - 2020 Община Септември                   webmaster