ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Достъп до информация  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ЕСГРАОН


 

   Начало 8 Административни услуги 8Услуги по дейности 8ГС и ЕСГРАОН

Таксата за извършване на административна услуга може да се плати на каса в Центъра за обслужване на граждани, намиращ се в сградата на Община Септември или по банков път по сметка:

ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център ПАЗАРДЖИК

IBAN: BG85 SOMB 9130 8447 055744,

BIC: SOMBBGSF

Вид плащане: 448007 - административни услуги

Изискването на Закона за гражданската регистрация е заявяването на услуга да се извърши лично. По изключение може и от упълномощено лице, но в този случай е нужно да се представи нотариално заверено изрично пълномощно. Заявлението с приложенията (оригинал на платежно за платена такса и др.) към него на хартиен носител се подава на място в административния орган, предоставящ услугата.

 

Фотогалерия

Археологически

музей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  22.01.2012                                                         Copyright   ©  2003 - 2012 Община Септември                   webmaster