Категоризацията на заведения за хранене и развлечения

Необходими документи: 

Срок на издаване: 14 дни

Цена на услугата:

Място на издаване: административна сграда, ет. 4

Тел. за справки: 03561/2067, вътр. 141