Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали

Необходими документи: 

Срок на издаване:

Цена на услугата:

Място на издаване: административна сграда, ет. 4

Тел. за справки: 03561/2067, вътр. 141