Издаване на разрешение за удължено работно време на търговски обекти

Необходими документи: 

Срок на издаване: 30 дни

Цена на услугата: 60 лв.

Място на издаване: административна сграда, ет. 4

Тел. за справки: 03561/2067, вътр. 141