Издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия

Необходими документи: 

Срок на издаване: 30 дни

Цена на услугата:

- За търговски обекти в градовете /гр. Септември, гр. Ветрен/:

- За търговски обекти в селата в община Септември:

- За заведения за хранене и развлечение с категория 1, 2 и 3 звезди:

- За заведения без категория:

Място на издаване: административна сграда, ет. 4

Тел. за справки: 03561/2067, вътр. 141