Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз

Необходими документи: 

Срок на издаване:  дни

Цена на услугата: безплатно

Място на издаване: административна сграда, ет. 4

Тел. за справки: 03561/2067, вътр. 141