ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ


 

Начало 8 Общински справочник 8 Проекти и програми

Програма ROMACT

Проект "Топъл обяд в община Септември - 2016"

Проект "Независим живот в община Септември"

Проект "Нови възможности за грижа"

Проект "Подкрепа за достоен живот"

Проект "Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Септември с помощта на надграждащи обучения”

Проект "Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Септември"

Проект BG051PO002/13/1.1-07 „Оптимизиране на структурата и функциите на общинска администрация Септември с цел подобряване ефективността на работата”

Международен проект за енергийна ефективност EPLACE

Проект DIR-51011116-80-164 "Подобряване на водния цикъл на гр. Септември"

Проект BG051PO002/12/2.2-07 „Повишаване на квалификацията на служителите в Община Септември”

Проект BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в градските агломерации”

Проект BG 051PO001-5.2-04-0174 ”Да помогнем заедно на хората в неравностойно положение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  02.12.2016                                                         Copyright   ©  2003 - 2016 Община Септември                   webmaster