ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добде дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


 

  Начало 8 Административни услуги 8Услуги по дейности 8 Местни данъци и такси

 

СЪОБЩЕНИЯ

 

[06.04.2015] Съобщение във връзка с придобитите превозни средства след 01.01.2015 г.

[03.01.2014] Съобщение във връзка със сроковете за подаване на декларации и извършване на плащания по ЗМДТ

Електронна справка за задължения и плащания на местни данъци и такси

Съобщение във връзка със започваща проверка за недекларирани новопридобити недвижими имоти, както и за неправилно декларирани

  Заповед № 236/09.02.2011 г. във връзка с утвърждаване на образец на
         декларация по §27 от ЗИД на ЗМДТ за обявяване на легловата база в
         средствата за подслон и местата за настаняване

     
  
[дата на публикуване - 02.03.2011 г.]

  Декларация по §27 от ЗИД на ЗМДТ за обявяване на легловата база в
         средствата за подслон и местата за настаняване

     
  
[дата на публикуване - 02.03.2011 г.]

 

Съобщение във връзка с освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти

Съобщение за фирми и предприятия, притежаващи нежилищни недвижими имоти на територията на община Септември - указания за подаване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ за нежилищен имот на предприятие

 

Плащането на местни данъци и такси може да направите чрез:

 

            

 

Важно: От 01.07.2009 г. обслужващата банка на община Септември за плащане на местни данъци и такси е

ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център ПАЗАРДЖИК

BIC:      SOMBBGSF

IBAN:    BG85 SOMB 9130 8447 0557 44

 

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ

44 14 00

Окончателен годишен патентен данък

44 21 00

Данък върху недвижимите имоти

44 22 00

Данък върху наследствата

44 23 00

Данък върху превозните средства

44 24 00

Такси за битови отпадъци

44 25 00

Данък при придобиване на имущество

44 34 00

Други данъци

44 65 00

Глоби, санкции, неустойки, лихви

44 80 90

Местни такси

44 28 00

Туристически данък

УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ, СЪБИРАНЕ И КОНТРОЛ"

 

Фотогалерия

Археологически

музей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Последна актуализация:  01.08.2017                                                         Copyright   ©  2003 - 2017 Община Септември                   webmaster