Начало 8 Общински справочник8 Транспортна схема

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

за автобусните линии на територията на община Септември

 

І. Автобусна линия: гр. Септември - гр. Ветрен - гр. Септември

Маршрутни спирки: Автогара Септември, ЖП гара, Община, Поликлиника, Младежки дом, Тото пункт, Църква, Хлебозавод, Бензиностанция - гр. Ветрен, Обувен цех, Кметство Ветрен

Начална спирка Час на тръгване Начална спирка Час на тръгване

от АГ Септември

 

от гр. Ветрен  

понеделник - петък

07:15; 09:00; 13:40; 17:30; 18:30

понеделник - петък

06:40; 07:40;09:30; 14:30; 18:10

събота и неделя/празнично

07:30; 17:40

събота и неделя/празнично

08:00; 18:10

ІІ. Автобусна линия: гр. Септември - с. Виноградец - гр. Септември

Маршрутни спирки: Автогара Септември, Септември МТС - с.п.ж, с. Злокучене, с. Бошуля, с. Карабунар, с. Виноградец

Начална спирка Час на тръгване Начална спирка Час на тръгване

от АГ Септември

  от с. Виноградец  

понеделник - петък

07:00; 09:40; 13:40; 18:00

понеделник - петък

07:20; 10:25;14:25; 18:50

събота и неделя/празнично

10:10; 16:00

събота и неделя/празнично

11:20; 17:10

ІІІ. Автобусна линия: гр. Септември - с. Славовица - гр. Септември

Маршрутни спирки: Автогара Септември, Септември МТС - с.п.ж, с. Злокучене, с. Бошуля, с. Карабунар, с. Виноградец, с. Славовица

Начална спирка Час на тръгване Начална спирка Час на тръгване

от АГ Септември

  от с. Славовица  

понеделник - петък

09:40; 13:40; 18:00

понеделник - петък

10:15;14:15; 18:40

събота и неделя/празнично

10:10; 16:00

събота и неделя/празнично

11:10; 17:00

ІV. Автобусна линия: гр. Септември - с. Долно Вършило - гр. Септември

Маршрутни спирки: Автогара Септември, Септември МТС - с.п.ж, с. Злокучене, с. Бошуля, с. Карабунар, с. Виноградец, с. Славовица, с. Горно Вършило, с. Долно Вършило

Начална спирка Час на тръгване Начална спирка Час на тръгване

от АГ Септември

  от с. Д. Вършило  

понеделник - петък

-

понеделник - петък

-

събота и неделя/празнично

10:10; 16:00

събота и неделя/празнично

11:00; 16:50

V. Автобусна линия: гр. Септември - с. Лозен - гр. Септември

Маршрутни спирки: Автогара Септември, Септември МТС - с.п.ж, с. Злокучене, с. Ковачево, с. Лозен

Начална спирка Час на тръгване Начална спирка Час на тръгване

от АГ Септември

  от с. Лозен  

понеделник - петък

-

понеделник - петък

07:10

събота и неделя

-

събота и неделя

-

VІ. Автобусна линия: гр. Септември - с. Ветрен дол - гр. Септември

Маршрутни спирки: Автогара Септември, Ханчето - с.п.ж., с. Семчиново, с. Симеоновец, с. Варвара, гара Варвара, с. Ветрен дол, с. Ветрен дол (долна спирка)

Начална спирка Час на тръгване Начална спирка Час на тръгване

от АГ Септември

  от с. Ветрен дол  

понеделник - петък

07:40; 10:45;12.20 (само вторник); 13:00; 17:00; 18:10

понеделник - петък

08:03; 11:08; 12:45 (само вторник); 13:23; 17:23; 18:33

събота и неделя/празнично

08:30; 15:00

събота и неделя/празнично

08:50; 15:20

VІІ. Градска автобусна линия: Автогара - Хлебозавод - Автогара

Маршрутни спирки: Автогара Септември, Септември МТС - с.п.ж, Пазара, ЖП гара, Община, Поликлиника, Младежки дом, Тото пункт, Църква, Хлебозавод

Начална спирка Час на тръгване Начална спирка Час на тръгване

от АГ Септември

  от Хлебозавода  

понеделник - петък

07:30; 10:00; 12:00; 16:15

понеделник - петък

06:20; 08:00; 10:30; 12:45; 16:30

събота и неделя/празнично

07:30; 17:40

събота и неделя/празнично

08:20; 18:30

VIII. Градска автобусна линия: Бензиностанция "Целев" - Гробищен парк

Начална спирка Час на тръгване Начална спирка Час на тръгване

от бензиностанция "Целев"

  от Гробищен парк  

понеделник - петък

-

понеделник - петък

-

събота и неделя/празнично

09:00 (само събота)

събота и неделя/празнично

10:00 (само събота)

IX. Автобусна линия: Хлебозавод - Автогара Септември - гр. Пазарджик - Автогара Септември - Хлебозавод

Начална спирка Час на тръгване Начална спирка Час на тръгване

от Хлебозавода

  от АГ Пазарджик  

понеделник - петък

6:20; 8:00; 16:30

понеделник - петък

9:30; 17:40

събота и неделя/празнично

-

събота и неделя/празнично

-

 

Забележка: Всички автобуси, движещи се от гр. Септември до гр. Ветрен, гр. Пазарджик и обратно, изпълняват и градската автобусна линия.