ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добре дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

Ефективно разрешаване на проблеми в Европа

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АКТУАЛНО


От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

   [10-07-2018]

МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД ОБЯВЯВА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПИК 2014-2020 ... още >>

   [03-07-2018]

Решение № ПК-06-ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Изменение на Общ устройствен план на община Септември, обхващащо имоти в землищата на гр. Септември, гр. Ветрен, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Виноградец и с. Бошуля    ... още >>

   [27-06-2018]

Обявление във връзка с изработен ПУП - парцеларен план за трасе на общински път от строителните граници на с. Злокучене до стопанския двор ''Фермата'' в землището на гр. Септември ... още >>

   [26-06-2018]

МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД кани желаещите да представят проектни предложения по ОП РЧР 2014-2020 ... още >>

   [25-06-2018]

Публични търгове за отдаване под наем на имоти на 10.07.2018 г.  ... още >>

   [22-06-2018]

Уведомление за инвестиционно предложение от ДП НКЖИ гр. София  ... още >>

   [22-06-2018]

МИГ БЕЛОВО, СЕПТЕМВРИ, ВЕЛИНГРАД ОБЯВЯВА ОТВОРЕН ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПИК 2014-2020 ... още >>


7 АРХИВ 8


Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Вилата
Ракитово


ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 


7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2018
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
  Последна актуализация:  10.07.2018                                                         Copyright   ©  2003 - 2018 Община Септември                   webmaster