ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добре дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

Ефективно разрешаване на проблеми в Европа

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АКТУАЛНО


От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

   [17-11-2017]

заповед №РД-06-314/09.11.2017 Г. на директора на од "земеделие" гр. пазарджик за ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД №рд-06-272/29.09.2017 Г.  ... още >>

   [17-11-2017]

община септември кани всички заинтересовани на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг с цел реализацията на проект „Реконструкция на  минерален водопровод - дължина 315м (Ф 300), с. Варвара  ... още >>

   [16-11-2017]

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА Стартира нова мярка за насърчаване на мобилността на безработните  ... още >>

   [13-11-2017]

Решение № ПК-11-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ - Пазарджик на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за ПИ 012207, местност "Стара мера", землище с. Ковачево  ... още >>

   [08-11-2017]

заповедИ на директора на од "земеделие" гр. пазарджик за назначаване на комисия за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 година и график на комисията  ... още >>

   [06-11-2017]

Община Септември в изпълнението на Проект „Независим живот в община Септември” обявява процедура за подбор на персонал  на социални услуги в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда  – Община Септември на длъжност "Психолог" /обява/  ... още >>

   [01-11-2017]

проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община септември  ... още >>


7 АРХИВ 8


Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Вилата
Ракитово


ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 


7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2017
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
  Последна актуализация:  17.11.2017                                                         Copyright   ©  2003 - 2017 Община Септември                   webmaster