Община Септември
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Църква "Св. цар Борис-Михаил"

АКТУАЛНО


Профил на купувача

Ковид-19

От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Плащане на местни данъци и такси

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

Преброяване 2021

Защита на личните данни

   [26-02-2021]

Актуално

Комплект документи, които подават собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, желаещи да наемат общински пасища, мери и ливади   ... още >>

   [26-02-2021]

Актуално

СПИСЪЦИ НА ОБЩИНСКИТЕ ЛИВАДИ, ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2021-2022 ГОДИНА И РАЗМЕР НА НАЕМНАТА ЦЕНА НА ДЕКАР   ... още >>

   [26-02-2021]

Актуално

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ЗА 2021-2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ  ... още >>

   [26-02-2021]

Актуално

ЗАПОВЕД №222/24.02.2021 Г. ЗА ЗАБРАНА НА ПАША НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ПО НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2021 ... още >>

   [24-02-2021]

Актуално

Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Мениджър на случай“ ... още >>

   [24-02-2021]

Актуално

Обява за прием по документи на кандидати за заемане на длъжността "Озеленител“ ... още >>

   [24-02-2021]

Актуално

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА ИМОТИ В ЗЕМЛИЩАТА НА С. КОВАЧЕВО, С. ВЕТРЕН ДОЛ, С. СИМЕОНОВЕЦ, С. КАРАБУНАР И С. ВИНОГРАДЕЦ ... още >>

   [22-02-2021]

Актуално

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за Реализация на ПУП-ПП за трасета на общински пътища... още >>

   [18-02-2021]

Актуално

Обявление във връзка с изработен проект за частично изменение  на ПУП - ПР на УПИ III-67, кв. 12 по плана на гр. Септември ... още >>

   [16-02-2021]

Актуално

ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ" ... още >>

   [16-02-2021]

Актуално

Уведомление за инвестиционно предложение от "Изба Карабунар" ООД ... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Фотогалерия

Археологически

музей

Археологичести музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Къща-музей "Александър Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Паметник Илия Минев

Вилата
Ракитово

Вилата Ракитово

Денонощен телефон за сигнали за екологични замърсявания
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2021
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  24.02.2021                                                         Copyright   ©  2003 - 2021 Община Септември                   webmaster