ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добре дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

Ефективно разрешаване на проблеми в Европа

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АКТУАЛНО


От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

   [30-08-2016]

Протокол от заседанието на комисията и резултати от оценката и подбора на лични асистенти и персонал на "Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда"... още >>

   [26-08-2016]

съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на предварителен проект на общ устройствен план на община септември  ... още >>

   [26-08-2016]

Решение № ПК-11-ЕО/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ - Пазарджик на ПУП-ПРЗ на ПИ в м. "Равно боре", землище с. Варвара  ... още >>

   [23-08-2016]

Община Септември в изпълнението на Проект „Независим живот в община Септември” удължава процедурата за подбор на персонал  на социални услуги в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в   ... още >>

   [23-08-2016]

протоколи от заседанията на комисиите и списъци на допуснатите и недопуснати до събеседване кандидати за лични асистенти и персонал по проект "независим живот в община септември"    ... още >>

   [18-08-2016]

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В детскиТЕ градини НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ... още >>

   [18-08-2016]

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ... още >>

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Вилата
Ракитово


ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 


7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2016
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Антикорупционен портал  Формуляри  

 
  Последна актуализация:  30.08.2016                                                         Copyright   ©  2003 - 2016 Община Септември                   webmaster