ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добре дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

Ефективно разрешаване на проблеми в Европа

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АКТУАЛНО


От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

   [21-09-2016]

съобщение за прием на заявления по проект "топъл обяд в община септември" - 2016  ... още >>

   [21-09-2016]

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на трасе на общински път от републикански път I-8 гр. София - гр. Пазарджик до НТП "Складов терен", землище с. Варвара  ... още >>

   [20-09-2016]

ЗАПОВЕД №1454/20.09.2016 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРС За възлагане управлението на социална услуга „ Дом за възрастни хора с умствена изостаналост” - с. Славовица, община Септември, област Пазарджик ... още >>

   [20-09-2016]

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ОБЯВЯВА КОНКУРС За ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ: ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ, АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ", ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АРХИТЕКТУРА И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО", ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ХУМ ... още >>

   [19-09-2016]

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС относно инвестиционно предложение от "Зелени Балкани" ЕООД за изграждане на система за капково напояване на 192 дка обработваеми земеделски площи, землище с. Виноградец  ... още >>

   [13-09-2016]

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от лешници", землище гр. Ветрен  ... още >>

   [12-09-2016]

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от ябълки и праскови", землище гр. Ветрен  ... още >>

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Вилата
Ракитово


ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 


7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2016
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Антикорупционен портал  Формуляри  

 
  Последна актуализация:  21.09.2016                                                         Copyright   ©  2003 - 2016 Община Септември                   webmaster