ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добре дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

Ефективно разрешаване на проблеми в Европа

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АКТУАЛНО


От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

   [28-04-2016]

ПРОТОКОЛ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ... още >>

   [12-04-2016]

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА За условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации, туристическите дружества и експлоатацията на спортните обекти и съоръжения в Община Септември ... още >>

   [12-04-2016]

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ... още >>

   [04-04-2016]

ДБТ - СЕПТЕМВРИ Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. април 2016 ... още >>

   [01-04-2016]

Инвестиционно предложение от община септември изграждане на трасе на общински път и мостово съоръжение над отводнителен канал "Семчин дере", попадащо в землището на с. Симеоновец, с. Семчиново и гр. Септември ... още >>

   [31-03-2016]

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ЖП МОСТ НА РЕКА ЧЕПИНСКА ... още >>

   [30-03-2016]

Инвестиционно предложение за изграждане на цех за консерви в кв. 73 по плана на гр. Септември ... още >>

Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Вилата
Ракитово

 

 

 

 

 

 


7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2016
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Антикорупционен портал  Формуляри  

 
  Последна актуализация:  28.04.2016                                                         Copyright   ©  2003 - 2016 Община Септември                   webmaster