Община Септември
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


Храм "Св. цар
Борис-Михаил"

АКТУАЛНО


Профил на купувача

Ковид-19

От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Плащане на местни данъци и такси

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

Преброяване 2021

Защита на личните данни

   [05-08-2021]

Актуално

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на седем жилищни сгради" в с. Семчиново, общ. Септември... още >>

   [03-08-2021]

Актуално

Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод СН от трафопост в имот 66202.19.15 по КК на землище с. Семчиново до регулацията на с. Семчиново през имот 66439.14.3, община Септември   ... още >>

   [03-08-2021]

Актуално

Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод СН от трафопост в имот 66202.19.15 по КК на землище с. Семчиново до регулацията на с. Семчиново, община Септември   ... още >>

   [03-08-2021]

Актуално

Обявление във връзка с изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод СН от нов стълб в имот 66202.9.264 по КК на землище с. Семчиново до регулацията на с. Семчиново, община Септември   ... още >>

   [02-08-2021]

Актуално

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с изработен проект ПР за УПИ IX - 38 в кв. 5 по плана на с. Славовица, община Септември   ... още >>

   [30-07-2021]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА  ... още >>

   [30-07-2021]

Актуално

Обява за проведено интервю за подбор на лични асистенти ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и тяхното класиране... още >>

   [28-07-2021]

Актуално

Обява за процедура по подбор на лични асистенти ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕ НА социалната услуга „Асистентска подкрепа“... още >>

   [28-07-2021]

Актуално

Tърг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от НУРГВИДГТ, в обект с № 2102, с отдели/подотдели: 103-б; 105-ш; 106-с; 112-у1; 112-ф1; 113-к1; 382-р1; 382-б1; 383-в1; 383-ж1; 404-т, от териториалния обхват на Община Септември, който ще се проведе на 17.08.2021 г.  ... още >>

   [28-07-2021]

Актуално

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027  ... още >>

   [23-07-2021]

Актуално

ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА  ... още >>


АРХИВ


Фотогалерия

Фотогалерия

Археологически

музей

Археологичести музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Къща-музей "Александър Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Паметник Илия Минев

Вилата
Ракитово

Вилата Ракитово

Денонощен телефон за сигнали за екологични замърсявания
ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 

 

7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2021
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
 
  Последна актуализация:  05.08.2021                                                         Copyright   ©  2003 - 2021 Община Септември                   webmaster