ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ - ОФИЦИАЛЕН WEB САЙТ                 ДОБРЕ ДОШЛИ!

  Добре дошли в Септември  Кмет  Общински съвет  Общинска администрация  Стратегически приоритети  Местно самоуправление  Административни услуги  Он-лайн услуги  Междунар. сътрудничество  Общински дейности  Общински справочник  Връзки

 

 

   Български

   Английски

Ефективно разрешаване на проблеми в Европа

 

 

Начало  Контакти  Карта на сайта  Новото в сайта


АКТУАЛНО


От тук можете да свалите и попълните Анкетна карта за организацията и качеството на административното обслужване в Община Септември. Вашето мнение е важно за нас!

Уважаеми потребители на административни услуги,
За да Ви бъдем максимално полезни, моля попълнете и ни изпратете следните анкети:

        >> Анкета за удовлетвореност
        >> Анкета за организацията на административното обслужване

    

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ

   [07-12-2016]

Обява във връзка с подготовката на идейна концепция за проектно предложение по Интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи по ОП РЧР, ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" и ОП "Региони в растеж"   ... още >>

   [07-12-2016]

Решение № ПК-66-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на РИОСВ - Пазарджик за инвестиционно предложение "Птицевъдна ферма, складови и производствени дейности" в ПИ №011048, землище гр. Септември   ... още >>

   [07-12-2016]

Община Септември в изпълнението на Проект „Независим живот в община Септември” обявява процедура за подбор на персонал  на социални услуги в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда  – Община Септември  ... още >>

   [05-12-2016]

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Трайни насаждения от орехи", ПИ №006057, землище с. Ветрен дол   ... още >>

   [05-12-2016]

Съобщение от Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за обект "Животновъдна ферма", ПИ №011524, землище гр. Септември   ... още >>

   [02-12-2016]

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ   ... още >>

   [02-12-2016]

Oбщина Септември има подписано споразумение за изпълнение на Програма ROMACT   ... още >>


7 АРХИВ 8


Фотогалерия

Археологически

музей

Къща - музей
"Ал. Стамболийски"

Паметник на
Илия Минев

Вилата
Ракитово


ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН
ЗА СИГНАЛИ ЗА
ЕКОЛОГИЧНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

 


7 Бързи връзки 8
 Наредби  Култура  Културен календар 2016
 Правилници  Социална политика  Търгове и конкурси
 Решения на ОбС  Здравно обслужване  Профил на купувача
 Заповеди на кмета  Образование  Проекти и програми
 Публични регистри  Младежки дейности  Телефонен указател
 Местни данъци и такси  Спортни дейности  Указател на улиците
 Бюджет и финанси  Екология  Транспортна схема
 Общинска собственост  Туризъм  Общински вестник
 Устройство на територията  Формуляри  Антикорупционен портал

 
  Последна актуализация:  07.12.2016                                                         Copyright   ©  2003 - 2016 Община Септември                   webmaster